Nomas noteikumi
Nomas noteikumi
  • Nomas noteikumi

  • Šeit var atrast aktuālo informāciju par nomas noteikumiem un piedāvājumiem, ja jums interesē noīrēt mēbeles, teltis un citas preces.

Nomas noteikumi 3 vienkāršos soļos

1.Izplānošana

Apzināt pasākuma veidu, apmeklētāju skaitu, vajadzīgos tehniskos risinājumus.

2. Pasūtīšana

Izvēlēties atbilstošāko inventāru un aprīkojumu One4event mājaslapā.

3. Apstiprinājums

Veicot pasūtījumu ir iespējams izvēlēties arī piegādi un montāžu.

Plašāki nomas noteikumi

Iepazīsties ar nomas noteikumiem

Apmaksa

Tiek veikta priekšapmaksa pirms materiālu piegādes. Ja apmaksa nenotiek laikus, var rasties nobīde no plānotā grafika, par ko One4Event nenes atbildību.

Tehnika / ceļamkrāns

Ja objekta specifika pieprasa ceļamkrāna, iekrāvēja, pacēlāja, manipulatora vai citas tehnikas klātbūtni, tad izmaksas par šīs tehnikas lietošanu tiks pievienotas tāmei pēc pasākumu norises.

Piegāde

Nomnieks ir atbildīgs par piemērotas materiālu izkraušanas/iekraušanas vietas ierādīšanu. Mainoties attālumiem vai piegādes apjomiem, One4Event veiks pārrēķinu un tas tiks nosūtīts pēc pasākuma.

Apkalpošana

Apkalpojošā personāla izmaksas, kas uzrauga/apkalpo iznomāto inventāru pasākuma norises laikā ir 15 EUR/h + PVN. Papildus izmaksu rēķins tiks nosūtīts pēc pasākuma norises.

Dīkstāve

Par dīkstāvi, kas radusies nomnieka vainas rezultātā un nav atrunāta nomas/montāžas/demontāžas grafikā, tiks piestādīts papildus rēķins 15 EUR/h + PVN par katru darbinieku. Papildus izmaksu rēķins tiks nosūtīts pēc pasākuma.

Specifikācija/cits

Papildus informācijai par nomas noteikumiem, papildus pakalpojumiem, servisu, atbilstības sertifikātiem, kvalifikācijām, u.c., kontaktējoties ar klientu apkalpošanas nodaļu, e-pasts: rent@one4event.lv, Tel. +371 67613447.

Vispārīgie noteikumi

Vispārīgie noteikumi