Informējam, ka www.one4event.lv lapā tiek izmantotas sīkdatnes lietotāja sesijas uzturēšanai un Google Analytics datu ievākšanai saistībā ar lapas apmeklēšanu (angļu val. "cookies").
Turpinot lietot šo lapu, Jūs piekrītat, ka mēs uzkrāsim un izmantosim sīkdatnes Jūsu ierīcē.
Sapratu
Topical / materiāls
Apstiprināts 25.05.2018.
SIA “Tent For Event Baltic” valdes priekšsēdētājs
Kaspars Cimermanis


Konfidencialitātes politika uzņēmumā “Tent For Event Baltic”
Vienotās reģistrācijas Nr.:           40103183571
PVN maksātāja reģ.Nr.:   LV40103183571
Juridiskā adrese:              Daugavmalas 133, Rīga, LV-1063
Faktiskā adrese:              Matrožu iela 7a, Rīga, LV1048
1. DATU PĀRZINIS
Jūsu personas datu pārzinis atbilstoši piemērojamiem datu aizsardzības tiesību aktiem ir SIA Tent For Event Baltic (turpmāk tekstā “SIA T4E”). SIA T4E ir atbildīgs par to, ka jūsu personas dati tiek apstrādāti atbilstoši šai Politikai un piemērojamiem datu aizsardzības tiesību aktiem.
2. PERSONU DATU INFORMĀCIJAS APKOPOJUMS UN  PIELIETOŠANA
SIA Tent For Event Baltic var apkopot  jūsu personas datus dažādos veidos. Izīrējot SIA T4E inventāru, aprīkojumu vai cita veida sadarbības gadījumos, piemēram, aizpildot SIA T4E tiešsaistes formas, ar SIA T4E darbinieku starpniecības palīdzību sazinoties ar jums, kad veiciet pasūtījumu, sazinoties  ar SIA T4E kādā jautājumā, saņemot info no citiem SIA T4E autorizētiem uzņēmumiem vai biznesa partneriem un trešajām personām. Tāpat SIA T4E var apkopot personas datus no ārējiem avotiem, piemēram, publiski pieejamiem avotiem.
Personas dati, ko SIA T4E apkopo, ietver, šādas datu kategorijas:
• vispārīgos personas datus, piemēram, vārdu, uzvārdu, dzimšanas datumus un personas kodus, identifikācijas dokumentu datus, PVN numurus;
• kontaktinformāciju, piemēram, e-pasta adresi, adresi un tālruņa numuru. No korporatīvajiem klientiem SIA T4E var pieprasīt informāciju, kas saistīta ar jūsu amatu un kontaktinformāciju uzņēmumā, ko jūs pārstāvat, kā arī informāciju par jūsu pilnvarojuma (pārstāvības) tiesībām;
• informāciju, kas saistīta ar klientu attiecībām, piemēram, klienta saziņu, klienta kontaktinformāciju un sniegtās atbildes, atsauksmes un pētījumus par sniegto pakalpojumu kvalitāti, rēķinu un kredītu informāciju, informāciju par īres inventāru, aprīkojumu un par jūsu noslēgtā līguma detaļām;
• valodas iestatījumus;
• maksātnespējas novērtējuma un parādsaistību datus (ieskaitot parādsaistību sākuma un beigu datumu, parāda apjomu, objekta adreses un citus datus, ko saņemam no parādu atgūšanas vai kredītinformācijas uzņēmumiem);
• korespondences vai citus datus, kas radīti līguma izpildes ietvaros.
3. PERSONAS DATU APSTRĀDES MĒRĶIS UN TIESISKAIS PAMATS
SIA T4E apstrādā personu un uzņēmumu datus šādiem mērķiem:
1. Pakalpojumu sniegšana un klientu attiecību pārvaldība

Jūsu personas datu apstrādes galvenais mērķis ir sniegt jums SIA T4E pakalpojumus, izpildīt līgumu saistības vai sagatavot līgumu, rēķinu un to pārvaldītu, un uzturētu klientu attiecības starp SIA T4E un jums/uzņēmumu, ko jūs pārstāvat kā vadītājs, darbinieks, pārstāvis vai jebkādā citā veidā. Šajā gadījumā personas datu apstrāde ir balstīta uz līgumu starp jums un SIA T4E, vai arī uz SIA T4E leģitīmajām interesēm, ja līgums ir starp uzņēmumu, ko jūs pārstāvat, un SIA T4E. SIA T4E ir apņēmies apstrādāt jūsu personas datus šim mērķim piemērotā, godīgā un efektīvā veidā.

2. Mārketings

SIA T4E var jums nosūtīt e-pasta ziņojumus, lai informētu jūs par pakalpojumu un produktu  jaunumiem, lūgtu jūsu atsauksmes vai sniegtu jums citu būtisku informāciju par SIA T4E pakalpojumiem un produktiem. Šādā gadījumā personas datu apstrādes pamatā ir SIA T4E leģitīmās intereses sniegt jums atbilstošu informāciju par SIA T4E un reklamēt SIA T4E pakalpojumus un produktus, kā arī uzlabot SIA T4E pašreizējo biznesa modeli. Jūs varat atteikties no mārketinga komunikācijas jebkurā laikā.

3. Trešo personu Web lapas

Šī mājas lapas ietver linkus uz trešo personu web lapām. SIA T4E neatbild par šo web lapu drošību un privātuma politiku.

4. Pakalpojumu izstrāde un informācijas drošība

Tāpat SIA T4E apstrādā personas datus, lai uzlabotu pakalpojumu kvalitāti un izstrādātu jaunus pakalpojumus. Šādā gadījumā personas datu apstrādes pamatā ir SIA T4E leģitīmās intereses nodrošināt, ka SIA T4E ir pieejama pietiekama un atbilstoša informācija, lai attīstītu  pakalpojumus.

5. Ar rēķiniem saistītie dati

Tāpat SIA T4E apstrādā personas datus, lai izpildītu SIA T4E saistības atbilstoši piemērojamiem grāmatvedības un nodokļu tiesību aktiem. Šajos gadījumos personas datu apstrāde ir balstīta uz obligātiem tiesiskiem pienākumiem, atbilstoši kuriem SIA T4E jāuzglabā atsevišķi dati grāmatvedības nolūkos.


6. Dati saistībā ar maksātspējas novērtēšanu un parādu atgūšanu
SIA T4E apstrādā jūsu personas datus, lai novērtētu jūsu vai jūsu pārstāvētā uzņēmuma maksātspēju. SIA T4E arī veic šo novērtējumu ar mērķi, lai pārvaldītu informāciju par jūsu parādsaistībām pret SIA T4E un par jūsu maksātspējas potenciālu. Ja jūs nesamaksājiet noteiktajā laikā, tad parāds tiek nodots parādu piedziņas kompānijai. Ja SIA T4E rēķini nav laikus apmaksāti vai SIA T4E inventārs netiek atdots atpakaļ noteiktajā termiņā, SIA T4E var apstrādāt personas datus, lai publiskotu attiecīgu informāciju jebkādā parādnieku reģistrā vai datu bāzē (piemēram, SIA “Lursoft” datu bāzē “Klientu portfelis”, SIA “CREFO Rating” datu bāzē “Crediweb”), sniegtu informāciju juridisko pakalpojumu sniedzējiem ar mērķi veicināt parāda atgūšanas procesu. Šādos gadījumos personas datu apstrādes pamatā ir SIA T4E leģitīmās intereses nodrošināt, ka SIA T4E ir iespējas turpināt uzņēmējdarbību, kā arī nodrošināt SIA T4E uzņēmuma interešu aizsardzību, un SIA T4E tiesiskās intereses saņemt samaksu par saviem pakalpojumiem.

7. Dati saistībā ar juridiskām prasībā
Ja nepieciešams, SIA T4E var apstrādāt personas datus, lai nodrošinātu savas leģitīmās intereses nodibināt, īstenot vai aizstāvēties pret juridiskām prasībām, kas radušās starp SIA T4E un jums, vai starp SIA T4E un jūsu pārstāvētā uzņēmuma noslēgto līgumu.

4.  PERSONAS DATU NODOŠANA UN ATKLĀŠANA
SIA T4E var atklāt personas datus trešajām personām:
• kad to atļauj vai pieprasa tiesību akti, piemēram, lai atbildētu uz kompetentu iestāžu pieprasījumiem, vai saistībā ar tiesvedību;
• kad SIA T4E uzticamie pakalpojumu sniedzēji sniedz SIA T4E pakalpojumus SIA T4E vārdā un atbilstoši SIA T4E norādījumiem. SIA T4E kontrolēs un vienmēr atbildēs par jūsu personas datu izmantošanu;
• kad nepieciešams, lai veicinātu parāda atgūšanas procesu; lūdzu, ņemiet vērā, ka SIA T4E ir tiesības nodot personas datus uzņēmumiem, kas sniedz parādu atgūšanas pakalpojumus, sākot no brīža, kad jūs pārkāpjat starp SIA T4E noslēgtā līguma noteikumus;
• kad labā ticībā SIA T4E uzskata, ka datu atklāšana ir nepieciešama SIA T4E tiesību aizsardzībai, jūsu vai citu personu drošībai, lai izmeklētu krāpniecības gadījumus vai atbildētu valsts iestāžu pieprasījumam.

Konkrētāk, SIA T4E var atklāt personas datus:
• SIA T4E darbiniekiem, kas ir atbildīgi par sadarbību ar klientu un attiecību uzturēšanu, kā arī tiem darbiniekiem, kas pilda grāmatvedības, IT uzturēšanas, biznesa analīzes un biznesa plānošanas funkcijas;
• SIA T4E IT sistēmas piegādātājiem un pārziņiem, ko SIA T4E izmanto, lai nodrošinātu savu klientu attiecību uzturēšanu; piemēram SIA “Burti” un SIA “HansaWorld Latvia” 
• Valsts ieņēmumu dienestam un citām valsts iestādēm, kad tādu datu nodošanu prasa likums;
• bankām;
• SIA T4E datu apstrādātājiem un citām personām, kas saistītas ar līguma izpildi: personām, kas palīdz  īstenot SIA T4E no līguma noteikumiem izrietošās tiesības (personām, kas nodrošina parādu piedziņas un atgūšanas pakalpojumus, juridiskām personām, konsultantiem, tiesām, kredītu informācijas uzņēmumiem, u.c.);
• potenciālām apvienošanās, iegūšanas, vai visu vai daļas SIA T4E aktīvu pārdošanas darījumu pusēm.
5. PERSONAS DATU NODOŠANA ĀRPUS ES/EEZ
SIA T4E nenodod jūsu personas datus ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas.
6. PAR JAVASKRIP SIA T4E MĀJASLAPĀ
www.one4event.lv izmanto javascript. Tā ir kodu tehnika, kas tiek izmantota, lai jūs kā apmeklētājs varētu pēc iespējas labāk un vienkāršāk lietot SIA T4E mājaslapu.
Īsi sakot, javascript ir nepieciešams, lai pareizi atspoguļotu attēlus, lai izvēlne, forma un reģistrācija klienta lapā darbojas tikpat labi kā informācijas ieguve un atlase.

7. PAR SĪKDATNĒM WWW.ONE4EVENT.LV
Sīkdatnes ir nelieli teksta faili, kas tiek saglabāti uz jūsu datora. Pati sīkdatne nesatur nekādas personas datus, kā piemēram, e-pasta adresi vai jūs vārdu, bet tā tiek lietota, lai jums atvieglotu SIA T4E mājaslapas lietošanu. Tā arī nekādā veidā neietekmē jūsu datoru. Ir divu veidu sīkdatnes. Viens veids ir sesijas sīkdatne. Tā uz laiku saglabājas jūsu datora atmiņā, kamēr jūs meklējat informāciju ar pārlūku, bet pazūd, kolīdz jūs pārlūku aizverat.
Brīdī, kad jūs meklējat inventāru vietnē www.one4event.lv un apmeklējat adresi, kas satur www.one4event.lv, tiek izmantotas sesijas sīkdatnes un tas notiek, piemēram, veidlapās. Tas nozīmē, ka, ja jūs esat ievadījis veidlapā savus datus, bet tad rodas nepieciešamība atgriezties iepriekšējā lapā, jūsu dati uz laiku tiek saglabāti, un jums nebūs otrreiz jāaizpilda tā pati informācija.
Otra veida sīkdatne ilglaicīgi saglabā failu uz jūsu datora. SIA T4E to izmanto, lai jums būtu vieglāk, atkārtoti apmeklējot mājaslapu www.one4event.lv. Tas nozīmē, ka pirkumu grozs, saglabāto produktu saraksts un jūsu pēdējā reģistrēšanās tiks saglabāta. Tas tiek darīts tāpēc, lai jums nebūtu visa šī informācija jāievada no jauna, kad jūs nākamreiz apmeklēsiet SIA T4E mājaslapu.
SIA T4E sīkdatnes tiek lietotas arī, lai sniegtu uzticamus statistikas datus par apmeklētāju plūsmām, kas SIA T4E var palīdzēt ne tikai uzturēt, bet arī uzlabot pakalpojumus, ko piedāvājam saviem klientiem.
SIA T4E mājaslapa izmanto Google Analytics analītisko programmatūru, ko piedāvā Google. Šie pakalpojumi arī izmanto sīkdatnes.
SIA T4E izmanto sīkdatnes arī, lai apmeklētājiem piedāvātu piemērotu reklāmu. Šīs sīkdatnes pārbauda trešā persona, piemēram, Google, Facebook un Instagram. Google piedāvā iespēju atteikties, ja nevēlaties saņemt šo reklāmu: https://www.google.com/settings/ads
Tādejādi SIA T4E sīkdatnes ir domātas tam, lai jums kā apmeklētājam un arī SIA T4E būtu vieglāk un ērtāk izmantot mājaslapu www.one4event.lv. Izmantojot SIA T4E mājaslapu, jums būs jāpiekrīt SIA T4E sīkdatņu politikai, nospiežot “Sapratu” pie sīkdatņu lietošanas informācijas mājas, kas parādās atverot mājas lapu.
8. PERSONAS DATU SAGLABĀŠANA
Jūsu personas dati tiks saglabāti tikai tik ilgi, cik tas nepieciešams, lai sasniegtu šajā Politikā noteiktos mērķus vai saskaņā ar piemērojamo likumu. Lielākā daļa jūsu personas datu tiks saglabāti klientu attiecību ar SIA T4E laikā. Daļa personas datu var tikt saglabāti arī pēc klientu attiecību beigām, ja to pieprasa vai atļauj nacionālie tiesību akti. Piemēram, SIA T4E saglabās ar grāmatvedību saistītus dokumentus, tādus grāmatvedības attaisnojuma dokumentus vai dokumentus, kas pierāda SIA T4E pakalpojumu sniegšanu grāmatvedības izpratnē 5 vai pat 10 gadus (piemēram, nomas līguma kopiju, rēķinus), atbilstoši likuma “Par grāmatvedību” prasībām. Kad jūsu personas datu saglabāšanu vairs nepieprasa tiesību akti vai jebkuras personas tiesības vai pienākumi, SIA T4E jūsu personas datus dzēsīs.

9. JŪSU TIESĪBAS
Jums ir tiesības piekļūt saviem personas datiem, ko SIA T4E apstrādā. Jūs varat piekļūt, labot, atjaunināt, mainīt vai dzēst savus personas datus jebkurā laikā. Taču, lūdzu, ievērojiet, ka atsevišķa informācija ir pilnīgi nepieciešama, lai sasniegtu šajā Politikā noteiktos mērķus, kā arī tās nepieciešamību var noteikt tiesību akti. Tādējādi šādus personas datus jūs nevarēsiet dzēst. Jums ir tiesības iebilst pret atsevišķu datu apstrādi. Tiktāl, ciktāl to pieļauj piemērojamie datu aizsardzības tiesību akti, jums ir tiesības ierobežot datu apstrādi. Jums ir tiesības uz datu pārnesamību, proti, tiesības saņemt savus personas datus strukturētā, bieži izmantotā un nolasāmā formātā un nodot savus personas datus citam datu pārzinim tiktāl, ciktāl to pieprasa piemērojamie tiesību akti. SIA T4E ciena jūsu tiesības nebūt vienīgi automātiskās datu apstrādes rezultātā pieņemtu lēmumu subjektam, ieskaitot profilēšanu, jo SIA T4E vārdā gala lēmumus vienmēr pieņem cilvēks. Lūdzu, nosūtiet SIA T4E  iepriekš minētos pieprasījumus uz rent@one4event.lv . Ja jūs uzskatāt, ka veids, kā SIA T4E strādā ar jūsu personas datiem, ir neatbilstošs, jums ir tiesības iesniegt sūdzību jūsu nacionālajai datu aizsardzības iestādei ES/EEZ. Latvijā tā ir Datu valsts inspekcija. Datu valsts inspekcijas kontaktinformācija pieejama šeit: http://www.dvi.gov.lv/lv/.

10. DROŠĪBA
SIA T4E veic atbilstošus drošības pasākumus (tajā skaitā fiziskus, elektroniskus un administratīvus), lai novērstu personas datu zudumus, iznīcināšanu, nepareizu izmantošanu vai neatļautu piekļuvi, vai atklāšanu. Piemēram, piešķir ierobežotu piekļuvi personas datiem tikai pilnvarotiem darbiniekiem un darbuzņēmējiem, kam informācija nepieciešama darba gaitā. Lūdzu, ievērojiet, ka, lai arī SIA T4E cenšas nodrošināt atbilstošu drošības pasākumu veikšanu attiecībā uz personas datiem, neviena drošības sistēma nevar novērst visus potenciālos drošības pārkāpumus.

11. IZMAIŅAS POLITIKĀ
SIA T4E  laiku pa laikam ir tiesīgi mainīt šo Politiku. Ja SIA T4E veiks jebkādas izmaiņas šajā Politikā,  jūs par to tiksiet informēts SIA T4E tīmekļa vietnē www.one4event.lv, kur jūs varēsiet atrast pēdējo šīs Politikas versiju.

12. SAZINIETIES AR SIA T4E
Ja jums radušies jautājumi par šo Politiku vai jūsu personas datiem, ko SIA T4E apstrādā, lūdzu, sazinieties ar SIA T4E rent@one4event.lv